ANBI gegevens van
Stichting Het Veenkoloniaal Museum,
Museumplein 5, 9641 AD Veendam
telefoon: 0598 364224, email: info@veenkoloniaalmuseum.nl
RSIN: 004830143

Medewerkers, bestuur en vrijwilligers van het museum onderschrijven de museale codes. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten worden medewerkers/ vrijwilligers op de hoogte gebracht van de inhoud van codes en hoe te handelen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid middels deelname aan cursussen om o.a. verantwoord met de collectie om te gaan. 

Het Veenkoloniaal Museum is toegankelijk voor mindervaliden. Er is een lift, een aangepast toilet, en gebruik van scootmobiel is in overleg mogelijk. Ook beschikken we over een rolstoel en rollator. Deze zijn bij de balie te bevragen

Ethische Code voor musea - YouTube

Het museum beschikt over adequate huisvesting die i.s.m. de gemeente Veendam in stand wordt gehouden.  We dragen zorg voor een veilige werkomgeving en werken bij ontruimingsoefeningen samen met de partners binnen cultuurcentrum vanBeresteyn. Calamiteiten worden in een register bijgehouden en het museum kent vertrouwenspersonen. Gezamenlijk met de partners van vanBeresteyn worden minimaal twee maal per jaar een ontruimingsoefening gehouden en we beschikkingen over een gezamenlijk BHV-team.  

De collectie is deels digitaal in te zien via de Beeldbank Groningen (foto's, prentbriefkaarten). De website Scheepsindex en de Koninklijke Bibliotheek (Veendammer Courant, Nieuwe Veendammer Courant en Dagblad de Noord-Ooster).   

Doelstelling
Hoofdlijnen beleidsplan
Baten en Lasten / Balans

Het bestuur en de Raad van advies zijn vrijwillige functies en onbezoldigd. Zowel de Raad van advies als het bestuur komen vier keer per jaar bijeen. Voor de samenstelling en rooster van aftreden kijk bij Organisatie.