Het was een wens en streven van predikant, schrijver en dichter Anthony Winkler Prins (1817-1908) om een scholengemeenschap op te zetten in Veendam. Hij bracht eind negentiende eeuw de zeevaartschool en de Latijnse school samen en vormde toen al een soort scholengemeenschap. In 1910, na zijn dood, is het dan zo ver. Rijksbouwmeester J.A.W. Vrijman bouwt een imposant schoolgebouw, inclusief gymnastiekzaal en conciërgewoning. Dit was de Rijks Hoogere Burger School. Het is de tweede plattelands rijks HBS van Nederland op dat moment.

Het gebouw is ontworpen in Um 1800 stijl. Dit is een conservatieve bouwstijl met de klassieke architectuur als ideaal. Het hoogtepunt van deze stijlstroming vond plaats van 1905 tot 1914. In de Um-stijl zijn duidelijke neoclassicistische invloeden aanwezig, maar daarnaast is een mix met jugendstil elementen te herkennen. De stijl wordt in Nederland ook wel de nieuw historiserende stijl of de heroriëntatie genoemd. De Um 1800 stijl is een tegenreactie op het rationalisme. 

Gebouwen in deze stijl zijn  te herkennen aan hun omvangrijkheid en openbare functie. Er wordt vaak gebruik gemaakt van natuursteen, klassieke ornamenten, dakruiters en erkers. 

Dit gebouw toont tal van pilasters. Dat zijn in de muur verzonken vierkante zuilen die ook in de Griekse antieke tempels vroeger al te zien waren. Het gebouw heeft een dakruiter en op het fronton een guirlande met daaronder een plaquette waarop staat geschreven ‘Hoogere Burgerschool’. De entree wordt omlijst met zandsteen met als sluitsteen het hoofd van Athena. Zij was de Griekse godin van de wijsheid, een toepasselijke keuze voor een schoolgebouw. Op het fronton is aan de linkerzijde het wapen van Veendam te zien en aan de rechterzijde de Nederlandse Leeuw. 

De entree wordt gesierd door een monumentale trapomgang met een balustrade van jugendstil krullen en decoratie. Deze jugendstil kenmerken worden, zoals eerder genoemd, vertegenwoordigd in de um 1800 stijl. Ter ere van Anthony Winkler Prins is bij de entree een Jugendstil- plaquette aangebracht ontworpen door de Friese beeldhouwer en kunstenaar Tjipke Visser (1876-1955).

In de docentenkamer is een beschoten tongewelf plafond te zien en zuilen vervaardigd van papier-stuc met bemarmering. In de negentiende eeuw werden allerlei interieurkenmerken vervaardigd van papier-stuc, het was een populair materiaal. Zo is bijvoorbeeld het plafond van Paleis Soestdijk gemaakt van papier-stuc en eveneens de ornamenten in de hal van centraal station Groningen.