Hier kunt u de laatste 4 jaarverslagen van het Veenkoloniaal Museum downloaden.

Hier kunt u het Meerjarenbeleidsplan van het Veenkoloniaal Museum (2017-2020) downloaden

Hier kunt u de jaarrekening 2014 downloaden van de Stichting Vrienden van het Veenkoloniaal Museum