Het Veenkoloniaal Museum heeft de ANBI status. Daarom is het voor u aantrekkelijk om aan het Museum te schenken. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst

Als stichting Het Veenkoloniaal Museum is het verheugend dat we de laatste jaren op steeds meer schenkingen mogen rekenen en ons ook steeds meer legaten toe vallen. Indirecte steun die heel goed is voor het museum.

Dankzij deze steun is het mogelijk geweest om een deel van de verbouw te realiseren, nieuwe zwaarden voor het museumschip Familietrouw te laten maken en is het in het verleden verschillende keren mogelijk geweest om schilderijen te restaureren en publicaties uit te geven.

Het Veenkoloniaal Museum is al jaren een goed doel, maar ook letterlijk één van de goede doelen die door de belastingdienst wordt erkend. Als goed doel instelling staat het op de vrijstellingslijst van 0% bij de belastingdienst. Het Veenkoloniaal Museum hoeft daarom geen successie- of schenkingsrechten af te dragen aan de belasting bij een erfenis of schenking. Bovendien is het Veenkoloniaal Museum een ‘Geregistreerd Museum' en loopt u niet het risico dat uw geld in particuliere handen komt of met uw geld aangekochte of gerestaureerde voorwerpen bij opbod worden verkocht wat bij een particulier museum wel het geval is. We volgen daarom de voor musea verplichte LAMO procedure. De door ons gehanteerde procedure is te vinden bij de museale codes. 

In 2004 heeft de Stichting Veenkoloniaal Museum een Vriendenstichting opgericht. Een steunstichting ter financiële ondersteuning van het Veenkoloniaal Museum, anders dan via het donateurschap. Ook deze steunstichting hoeft geen successierechten te betalen.
Men kan de Vriendenstichting aanwijzen als erfgenaam of aan deze stichting een schenking doen. Ook kunt een doelbestemming aan uw erfenis geven. Zo bent u er zeker van dat uw geld voor dit doel wordt besteed.

Het Veenkoloniaal Museum zorgt al sinds 1939 voor het uitdragen van de culturele en economische geschiedenis van de Veenkoloniën. Het is sindsdien altijd al mede afhankelijk geweest van bijdragen van derden, zoals donateurs, bedrijven (sponsoring) en stichtingen die cultuur ook zelf de kans willen geven. Een schenking (al dan niet jaarlijks) levert de schenker als voordeel op dat het binnen bepaalde grenzen aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Er zijn verschillende mogelijkheden van schenken.

Mocht u willen schenken, legateren of ons in uw testament opnemen dan kunt u altijd contact opnemen met de notaris. 

Voor overleg en nadere informatie over het instellen van een Fonds op Naam of andere vormen van geven en nalaten, kunt u contact opnemen met uw notaris of met onze directeur, Hendrik Hachmer: telefoon 0598 364224, Of kijk op de website van de Belastingdienst

Klik HIER voor onze ANBI gegevens