• Wanneer 11 maart 2018 t/m 13 mei 2018 (Europe/Amsterdam / UTC100)
  • Agenda-item aan agenda toevoegen iCal

De doelstellingen van de Werkgroep Prehistorie van het Veenkoloniaal Museum waren: Op zowel wetenschappelijke- als leerzame wijze bezig zijn met de pre- en protohistorische archeologie van het veenkoloniale gebied en de randzones.

Een hele mond vol en eigenlijk ook wel een erg statische omschrijving van een werkgroep die jarenlang met veel enthousiasme opgravingen verrichtte in de Groninger Veenkoloniën en daarbuiten. Een werkgroep onder leiding van een bezielde archeoloog, John Smit, die als grote gangmaker het enthousiasme voor elke vondst, hoe groot of klein ook,  op zijn mede werkgroepleden wist over te brengen. Een werkgroep die landelijk in aanzien stond en als voorbeeld werd gezien in Ost-Friesland, totdat John Smit  op 5 april 1997 op veel te jonge leeftijd overleed. Van 1983 tot en met het jaar van zijn sterven, 1997, was John Smit de belichaming en de stuwende kracht achter het archeologisch onderzoek in de Veenkoloniën. Veel boeren zullen zich waarschijnlijk de lange, ietwat gebogen gestalte herinneren die de kale akkers afstruinde, op zoek naar oude bewoningssporen, omringd door zijn mensen van de Werkgroep Prehistorie.

De werkgroep bleef ontredderd achter, maar krabbelde met steun van provinciaal archeoloog Henny Groenendijk weer op. Er vonden nog diverse bijzondere opgravingen plaats en de Werkgroep Experimentele Archeologie kreeg bij de Heemtuin onderdak totdat veranderde wetgeving het zoeken met amateurarcheologen bijna onmogelijk maakte en telkens terugkerende vernielingen aan de, met veel liefde door o.a. Roelie Meijer, opgebouwde hutten het enthousiasme en de energie uit de groep haalde. De werkgroep inventariseert nog steeds de oude vondsten die uiteindelijk worden ondergebracht in het centraal Archeologisch depot te Nuis. Als museum blikken we terug op bijna 30 jaar opgravingsgeschiedenis en de meest bijzondere resultaten. John Smit en de Werkgroep Prehistorie brachten de steentijd terug in de regio en verlengde Anthony Winkler Prins historie van wild, woest en ledig met tienduizenden jaren.

.