• Wanneer 18 december 2019, 20:00 - 22:30 (Europe/Amsterdam / UTC100)
  • Agenda-item aan agenda toevoegen iCal

Het kastelenlandschap van het Oversticht

Wie tegenwoordig in Noordoost-Nederland komt kan zich wellicht moeilijk voorstellen dat hier in de volle en late middeleeuwen minstens 134 kastelen hebben gestaan. Het Oversticht, zoals de regio toen heette, was een echt kastelenlandschap. Maar hoe is het tot stand gekomen? Wie bouwden nu eigenlijk de kastelen? En is er ook verschil in tijd waarneembaar? In de lezing Het kastelenlandschap van het Oversticht neemt de spreekster, Diana Spiekhout, u mee naar de tijd waarin de bisschop van Utrecht in Noordoost-Nederland de scepter probeerde te zwaaien, maar zich in moeilijke bochten moest wringen om daadwerkelijk zijn gezag te behouden. Kastelenbouw was voor de bisschop zowel een middel als een kwaal in zijn pogingen om zijn gezag te vestigen en te consolideren. Enerzijds liet de bisschop kastelen optrekken als steunpunten voor zijn gezagsuitoefening, anderzijds begonnen bisschoppelijke leenmannen op hun eigen burcht “landsheertje” te spelen, dit tot ergernis van de bisschop. In de lezing leert u hoe dit kat- en muisspel tussen 1050 en 1450 is ontstaan, hoe zich dit ontwikkelde en wat dit heeft betekent voor de vorming van het kastelenlandschap van het Oversticht.

Gratis Entree