• Wanneer 03 oktober 2018, 20:00 - 22:00 (Europe/Amsterdam / UTC200)
  • Agenda-item aan agenda toevoegen iCal

De archeologie in Nederland kan niet zonder de archeologische monumentenzorg. Deze bewerkstelligt dat er zorgvuldig wordt omgegaan met archeologische resten in de bodem die van belang zijn voor het schrijven van onze geschiedenis. Dat gaat niet zomaar. Om dat goed te doen heb je kaarten nodig die ‘voorspellen’ waar je archeologie kunt verwachten, moet je goede methoden hebben om vindplaatsen op te sporen, moet je weten waar de archeologie al verstoord is et cetera. Aan de andere kant heb je het vak archeologie: het vak van de opgravers en onderzoekers die door studie van vondsten en sporen het verhaal over dat verleden verder kunnen invullen.

In het eerste deel van de lezing bespreken we enkele kaarten en web-toepassingen die gemaakt zijn als hulpmiddelen om de archeologische monumentenzorg zo goed mogelijk uit te voeren. Na de pauze duiken we in een specialistisch onderdeel van de archeologie, de archeozoölogie, een biologisch specialisme dat aan de hand van bij opgravingen gevonden resten van dierenjacht, veeteelt en voedingsgewoonten uit het verleden reconstrueert. Aan bod komen onder andere gebraden zanglijsters, pauwenpastei en gekaakte haring, kortom archeologie en de voeding van vroeger.

Dr. Roel Lauwerier is van oorsprong bioloog, maar al tientallen jaren gespecialiseerd in de archeozoölogie. Hij werkt als archeozoöloog en programmaleider Kenniskaart Archeologie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.