Bezoek als school ook eens het Veenkoloniaal Museum te Veendam !
Het Veenkoloniaal Museum is gehuisvest in de voormalige RHBS van Veendam en vertelt over twee verdiepingen het boeiende verhaal van de Groninger Veenkoloniën. Een verhaal dat meer is dan turf en armoede...

Ook voor de allerjongsten valt er genoeg te zien en te beleven. Zo hebben we de 'Tiemo Tijdloos knutselruimte' waar kinderen in kleine groepjes, na eerst ons turfschip van binnen te hebben bekeken, een eigen turfscheepje mogen knutselen. Een speurtocht door het museum? Geen probleem, ook voor de jongste kinderen is er een aankruisboekje als speurtocht door het museum.

SMS-taal op graven
Groepen die het museum bezoeken kunnen ook een rondleiding over de begraafplaats in Veendam aan het museumbezoek vast koppelen. Na afloop krijgen de kinderen een 'Tiemo Tijdloos Themanummer' over SMS taal op graven mee naar huis.
Onze ervaring leert dat deze rondleiding over de begraafplaats in Veendam erg leuk wordt gevonden. We vertellen er over de graven van zeelieden, (www.zeemansgraven.nl) de armoede graven, het bijgeloof en de grafsymboliek. Als er tijd genoeg is kijken we ook altijd nog bij de oorlogsgraven van Britse vliegeniers.

Het museum biedt voor alle groepen wat wils. Ook voor het voortgezet onderwijs of de hoogste groepen van de basisschool. Op verzoek verzorgen we ook een les in uw eigen klas, maar vraag dit gezien de voorbereiding wel op tijd aan. We komen graag langs om ideeën door te nemen.