Hier kunt u verschillende lesbrieven en themakranten downloaden.

Lesbrief Familietrouw
Project voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs.
Ter voorbereiding op school en voor gebruik bij een bezoek aan het museumschip.

Het mysterie van de aardappel
Tiemo Tijdloos Themakrant