De Veenkoloniale zeevaart ontstond o.a. uit de turfvaart op Bremen, Hamburg en zelfs Hannover. De vrouw speelde daarbij een grote rol. Geschiedschrijver H.J. Top maakt zelfs melding van het feit dat in 1770 tientallen Pekelders richting Hannover voeren omdat daar brandstofgebrek was. Vrouw en kinderen voeren als vanzelfsprekend mee. Hoe was het leven aan boord? Welke nautische ervaring had de vrouw? Hoe was haar talenkennis? Op deze en vele andere aspecten gaan we bij het arrangement dieper op in.

Voor groepen vanaf 8 personen organiseren we speciale 'Voortvarende vrouwen' arrangementen. Dit arrangement bestaat uit een PowerPoint presentatie, een bezoek aan de begraafplaats waar nog prachtige graven van zeevarende vrouwen zijn te vinden, en na de lunch een bezoek aan het Kapiteinshuis Pekela in Nieuwe Pekela. Woont u te ver weg, maar wilt u toch van dit arrangement gebruikmaken? Boeken inclusief  overnachtingen is ook mogelijk. 

Prijs € 39,90 p.p. (vanaf 8 personen, dagprogramma, aanvang 10.00 uur, inclusief ontvangst met koffie/thee, met Pekelder kofjes, middaglunch, entree musea en gids)
Wilt u voor of na het arrangement overnachten? Wij regelen een hotel voor u!

Meer informatie? Vul het informatie-aanvraagformulier in!