Wilt u stichting Veenkoloniaal Museum te Veendam steunen met een éénmalige gift, dan kan dit door een door u te bepalen bedrag over te maken op bankrekening nummer NL 55 INGB 0000 8808 57 t.n.v. stichting Veenkoloniaal Museum Veendam o.v.v. eenmalige gift. 

Stuur een mail voor meer informatie: info@veenkoloniaalmuseum.nl