Speelt U mee in de BankGiroLoterij?

Zo ja, wist u dat u met uw deelname ook de Stichting Veenkoloniaal Museum kunt steunen? Hoe? Stuur een brief aan:
BankGiroLoterij - Van Eeghenstraat 70 - 1071 GK Amsterdam
en geef in de brief aan dat u bij de volgende trekking het Veenkoloniaal Museum, met museumcode 10318, wilt steunen. Het doorgeven van deze code is belangrijk, even als uw banknummer (dit is nl. uw lotnummer). Daarna gaat de helft van uw inleg naar het Veenkoloniaal Museum, de deelnamekosten aan de loterij blijven echter gelijk en gaan dus niet omhoog!
Wij reserveren de opbrengsten van de BankGiroLoterij voor het restaureren van schilderijen en het organiseren van wisseltentoonstellingen. Zo steunt u dus met uw bijdrage een museum in uw regio en het kost u niets extra’s!