De Code Diversiteit & Inclusie biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusie structureel te bevorderen. De code is door brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector gezamenlijk opgesteld.

Download hier de Code Diversiteit & Inclusie

De Ethische Code voor Musea is de basis voor de beroepsethiek in de museale sector in Nederland.

Download hier de Ethische Code voor Musea

Het Veenkoloniaal Museum onderschrijft de Fair Practice Code, zoals deze ook in het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de Provincie Groningen zal worden voorgeschreven. Het museum volgt bijvoorbeeld de CAO Zorg en Welzijn.

Download hier de Fair Practice Code voor Musea