Museumplein 5, 9641 AD Veendam - telefoon: 0598 364224
Rabobank: NL22 RABO 0302 4314 97 - BIC: RABONL2U

Medewerkers & e-mail
algemeen mailadres info@veenkoloniaalmuseum.nl
directeur  Hendrik Andries Hachmer
conservator drs. Celine A.S. Vister-van Riemsdijk
groepsbezoek Marleen Strikkers
administratie/webmaster  Erik van der Wal
receptie/winkel Marjan Meijer
registrator Jan Kuiper

Personeel (beloningsbeleid volgens CAO Welzijn):
H.A. Hachmer, directeur (36 uur), Nevenfuncties:Bestuurslid Historische Sectie Museumvereniging (onbezoldigd)Bestuurslid Nederlands Baltische Vereniging (onbezoldigd)

drs. Celine A.S. Vister-van Riemsdijk, conservator (32 uur)

E. van der Wal, administratie, systeembeheerder, grafisch vormgever (36 uur)

M. Strikkers, administratie, planning (16 uur)

M.D.  Meijer, receptie (16 uur)

Het bestuur en de Raad van advies zijn vrijwillige functies en onbezoldigd.Bestuur:H. Prins, voorzitter. Nevenfuncties: voorzitter Sint Martinus, voorzitter Sociëteit Heren op Leeftijd (aftredende 11-04-2023, wordt opgevolgd door J.N. Wilkens)M. Inklaar, penningmeester. Nevenfuncties: penningmeester EHBO Winschoten, secretaris Rotary Pekela, (herkiesbaar)M. Van Delden, aftredende 11-04-2023, opgevolgd door mw. mr. G.K.E. (Gea) Draijer (nevenfunctie: lid raad van toezicht van st. Oosterlengte)B. Buining. Nevenfuncties: voorzitter Stichting Orgel 1562, bestuurslid Liberaal Archief Groningen, (aftredende 11-04-2023, opgevolgd door J.J. Koopmans)

Raad van AdviesR. Feenstra. Nevenfuncties: makelaar, secretaris van de Ondernemerskring Midden-GroningenH.R. Oosterveld. Nevenfuncties: member EUROPRC Federation Council, voorzitter Gebiedsfonds Nationaal Park Drentsche Aa, lid ledenraad Rabobank Stad en Midden-Groningen, lid bestuur St. Noorderbreedte GroningenR.H. SmitJ.N. Wilkens, (stopt per 11-04-2023)H. Jasken. Nevenfuncties: manager In- en Externe Betrekkingen Nobian / Chemie Park DelfzijlH. Vegter. Nevenfunctie: fotograafG.J. Strating. Nevenfunctie: directeur Steenfabriek StratingJ. Onderwater. Nevenfunctie: docent Winkler PrinsG. Frumau. Nevenfunctie: docent Winkler Prins

Aftredend & herkiesbaar voor 4 jaar
Reint Smit: 2023
Hendrik Oosterveld: 2024
Harry Jasken: 2024  
Rita Feenstra: 2025 
Jeroen  Onderwater: 2025 
Guus Frumau: 2026
Geert Jan Strating: 2026 
Helena Vegter: 2026