Contactgegevens

Adres: Museumplein 5, 9641 AD Veendam

Telefoon: 0598 364224
Algemeen e-mailadres: info@veenkoloniaalmuseum.nl
Rabobank: NL22 RABO 0302 4314 97 - BIC: RABONL2U

Medewerkers (beloningsbeleid volgens CAO Welzijn)

H.A. Hachmer
, directeur (36 uur), nevenfuncties: bestuurslid Historische Sectie Museumvereniging  (onbezoldigd), bestuurslid Nederlands Baltische Vereniging (onbezoldigd)

drs. Celine A.S. Vister-van Riemsdijk, conservator (32 uur)

E. van der Wal, administratie, systeembeheerder, grafisch vormgever (36 uur)

M. Strikkers, administratie, planning (16 uur)

M.D. Meijer, receptie (24uur)

P. Burema, receptie (16 uur)

Bestuur
Het bestuur en de Raad van advies zijn vrijwillige functies en onbezoldigd

M. Inklaar, voorzitter, (aangetreden 28-05-2019, aftredend per 11-04-2026, herkiesbaar),
nevenfuncties: penningmeester EHBO Winschoten, secretaris Rotary Pekela

E. Drenth, penningmeester, (aangetreden 11-04-2023, aftredend per 11-04-2026, herkiesbaar), nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Het Oversticht Zwolle

G.K.E. (Gea) Draijer, (aangetreden 11-04-2023, aftredend per 11-04-2026), nevenfunctie: Lid raad van toezicht van St. Oosterlengte) (aftredende 11-04-2026, herkiesbaar)

J.J. Koopmans, (aangetreden 11-04-2023, aftredend per 11-04-2026, herkiesbaar), nevenfuncties: Wurkgroep Maritime Skiednis (Fryske Akademy), Secretaris Algemene Politiek VVD Groningen

Jan Nico Wilkens, (aangetreden 11-04-2023, aftredend per 11-04-2026, herkiesbaar), geen nevenfuncties 

Raad van Advies
R. Feenstra,
nevenfuncties: makelaar, secretaris van de Ondernemerskring Midden-Groningen
H.R. Oosterveld,
 nevenfuncties: member EUROPARC Federation Council, voorzitter Gebiedsfonds Nationaal Park Drentsche Aa, lid ledenraad Rabobank Stad en Midden-Groningen, lid bestuur St. Noorderbreedte Groningen
R.H. Smit

H. Jasken, nevenfuncties: manager In- en Externe Betrekkingen Nobian / Chemie Park Delfzijl
H. Vegter,
 nevenfunctie: fotograaf
G.J. Strating,
 nevenfunctie: directeur Steenfabriek Strating
J. Onderwater,
 nevenfunctie: docent Winkler Prins
G. Frumau,
 nevenfunctie: docent Winkler Prins

R. Weijs, nevenfunctie: manager Vastgoed Accolade Woningcorporatie

Aftredend & herkiesbaar voor 4 jaar:
Reint Smit: 2023
Hendrik Oosterveld: 2024
Harry Jasken: 2024  
Rita Feenstra: 2025 
Jeroen  Onderwater: 2025 
Guus Frumau: 2026
Geert Jan Strating: 2026 
Helena Vegter: 2026