Het scheepswrak herinnert aan de vele schepen die hun eindbestemming niet haalden. Turf werd vooral geëxporteerd naar de provincie Holland. In steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waren de voornaamste afnemers te vinden. Hoogbeladen turfschepen voeren via de vroegere Zuiderzee, thans IJsselmeer. Tijdens menig novemberstorm vonden veenkoloniale schepen op de zeebodem hun eindbestemming. Tijdens de aanleg van de IJsselmeerpolders kwamen verschillende wrakken bloot te liggen.