Mesolithicum ( 10.000 v. Chr. 7600 v. Chr.)

 

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig werd er door onze werkgroep prehistorie op diverse plaatsen in de Veenkoloniën sporen gevonden van mesolitische (middensteentijd) nederzettingen. Het meest kenmerkende waren wel de haardkuilen die tijdens onderzoek letterlijk naar boven kwamen. In de haardkuilen werden honderden stukjes van verkoolde hazelnootdoppen gevonden. De opgraving is in deze zaal symbolisch aan de linkerzijde weergegeven, een reconstructie van hoe het veenkoloniale landschap er in de Middensteentijd uit zag is rechts uitgebeeld. Het was een open parkachtig landschap waar de mensen zo’n 10.000 jaar geleden bivakkeerden. Ook zijn er nagemaakte werktuigen te zien die in die tijd werden gebruikt.

Omstreeks 5000 v. Chr. veranderde het klimaat en werd onze omgeving natter. Deze klimaatsverandering werd voorafgegaan door het dichter worden van bossen. Deze bossen waren voor de jager-verzamelaars minder interessant omdat de prooi meer mogelijkheden had om te ontkomen. De verdichting wordt gesymboliseerd middels een forse dennenboom.