Het Veenkoloniaal Museum koesterde al heel lang de wens haar enorme collectie foto’s te digitaliseren en voor een groot publiek op internet toegankelijk te maken. Het museum is sinds 2009 bij zowel de Beeldbank Drenthe als de Beeldbank Groningen aangesloten, omdat er zich foto’s in de museumcollectie bevinden van zowel de Groningse als de Drentse Veenkoloniën.

De Beeldbank Groningen is een gezamenlijke presentatie van collectiebeheerders van historische foto’s van de provincie Groningen. Deelnemers zijn gemeenten, waterschappen, musea, historische verenigingen en het Rijks Historisch Centrum Groninger Archieven.

De beeldbank Groningen vloeit voort uit de cultuurnota Stroomversnelling van de provincie Groningen. De Groninger Archieven wordt daarin gevraagd projecten op te starten met gemeenten, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's en anderen in het erfgoedveld voor de ontsluiting en presentatie van Groninger archiefcollecties, met financiële steun van de provincie.
De beeldbank Groningen is 16 april 2009 officieel in gebruik genomen. Via internet zijn al 100.000 foto's oproepbaar en de collectie is groeiende. Op archiefgebied is de samenwerking in de beeldbanken zelfs een van de grootste digitale samenwerkingsprojecten. Die inspanning is niet voor niets. Er is interesse voor, weet Henk Scholte van het Groninger huis voor de Cultuur. "Op internet wordt meer naar dit soort geschiedenissites gekeken dan naar porno. Daar is onderzoek naar geweest."

Vrijwilligers van het Veenkoloniaal Museum hebben de historische foto's digitaal beschikbaar gemaakt. "Je kunt inzoomen tot op baksteenniveau", zeggen de medewerkers trots. De collectie is een goudmijn en altijd en overal zonder wachtwoord op een computer te raadplegen. De foto’s van het Veenkoloniaal Museum zijn voorzien van een watermerk bestaande uit het logo VM. Voor publicatiedoeleinden bestaat de mogelijkheid voor de bezoeker een foto zonder logo aan te vragen. Er zullen voortdurend foto's worden toegevoegd terwijl internetbezoekers ook commentaar achter kunnen laten. Via andere historische sites, die gekoppeld zijn aan de beeldbank kunnen bezoekers een compleet beeld van de verschillende facetten van de Groninger historie krijgen. Er is veel interessants in de beeldbank te vinden zowel voor studiedoeleinden als ook voor nostalgische overwegingen.

Klik HIER om direct naar de Beeldbank te gaan