• Wanneer 25 september 2024, 20:00 - 22:00 (Europe/Amsterdam / UTC200)
  • Agenda-item aan agenda toevoegen iCal

Wist u dat in Veendam aan het eind van de 19e eeuw er ook heel veel mannen lid waren van de vrouwenvereniging die vocht voor emancipatie en vrouwenkiesrecht? Veendam kende percentueel meer mannelijke leden dan de stad Groningen.
In deze lezing vertelt Sanne samen met Iris over hun boek Vraauwlu: Groninger vrouwen in de geschiedenis (Passage, 2022), en geven ze een ‘spoedcursus’ 100 jaar vrouwengeschiedenis in Groningen, met een focus op de eerste feministische golf. Een belangrijk element van die golf is de strijd om het vrouwenkiesrecht, waar Groninger vrouwen een grote rol in hebben gespeeld. Daarnaast laten ze je kennismaken met een drietal vrouwen uit Veendam: vraauwlu die iedereen zou moeten kennen.

Over de sprekers

Sanne Meijer (Stadskanaal, 1993) is historica en ondernemer en woont in Roodeschool. Ze werkt aan allerlei projecten omtrent Groninger geschiedenis, cultuur en erfgoed. www.sannemeijeronderweg.nl

Iris van den Brand (Assen, 1994) is historica en geschiedenisdocent en woont in Beerta. Ze zet zich onder meer in voor meer regionale geschiedenis in het middelbaar onderwijs.
www.hier-is-iris.nl