ANBI gegevens van
Stichting Het Veenkoloniaal Museum,
Museumplein 5, 9641 AD Veendam
telefoon: 0598 364224, email: info@veenkoloniaalmuseum.nl
RSIN: 004830143

Doelstelling: zie jaarverslag
Hoofdlijnen beleidsplan: zie beleidsplan
Baten en Lasten: zie jaarrekening

Het bestuur en de Raad van advies zijn vrijwillige functies en dus onbezoldigd.
Bestuur:
H. Prins, voorzitter
G. Caneel, penningmeester
M. Inklaar, secretaris
M. Van Delden
B. Buining
Raad van Advies
P. Bentum
W.W. Dussel
R. Feenstra
H.R. Oosterveld
R.H. Smit
J.N. Wilkens
R. de Graaff
H. Jasken

Personeel (beloningsbeleid volgens CAO Welzijn):
H.A. Hachmer, directie (36 uur)
Nevenfuncties:
Bestuurslid Historische Sectie Museumvereniging (onbezoldigd)
Bestuurslid Nederlands Baltische Vereniging (onbezoldigd)
Lid Comité van Aanbeveling Siep&Co. Oude Pekela (onbezoldigd)

H.L.L. van Ditmars, conservator (32 uur)

E. van der Wal, administratie, systeembeheerder, grafisch vormgever (36 uur).

M. Strikkers, administratie, planning (16 uur)

M. Meijer receptie (16 uur)