Wilt u stichting Veenkoloniaal Museum te Veendam steunen met een éénmalige gift, dan kan dit door een door u te bepalen bedrag over te maken op bankrekening nummer NL 22 RABO 0302 4314 97 t.n.v. stichting Veenkoloniaal Museum Veendam o.v.v. eenmalige gift. 

Wilt u voor een specifiek doel schenken dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor ons museumschip, het uit 1894 daterende turfschip Familietrouw, of onze Chevy vrachtauto van expeditiebedrijf Jonker uit 1928,  onder vermelding Familietrouw, of Chevy. We reserveren uw bijdrage dan voor dit doel. Andere te oormerken doelen zijn: Koers Oostzee, collectie, tentoonstellingen of publicaties. Ook dan reserveren we uw schenking o.v.v. het vermelde doel, bijvoorbeeld , collectie, tentoonstellingen of project Koers Oostzee.

Stuur een mail voor meer informatie: info@veenkoloniaalmuseum.nl