• Wanneer 06 december 2017 t/m 06 december 2025 (Europe/Amsterdam / UTC100)
  • Agenda-item aan agenda toevoegen iCal

Jhr. Mr. Dr. Eeltjo Aldegondus van Beresteyn

Eeltjo Aldegondus van Beresteyn werd op 2 April 1876 te Haarlem geboren. Zijn vader had bij een particulier bedrijf te Batavia een verantwoordelijke post bekleed. Hij werd naar zijn moeder genoemd, Eldina Aldegonde Gaymans. Eltjo van Beresteyn doorliep het gymnasium en studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1899 verkreeg hij de graad van Doctor in de Rechtswetenschap op Stellingen en in 1903 promoveerde hij cum laude tot Doctor in de Staatswetenschappen op het academisch proefschrift Arbeidsreglementen. In 1902 werd hij al benoemd tot leraar in het Staatsrecht aan de H.B.S. te Amersfoort, Amsterdam en Utrecht; in 1906 werd hij bovendien Privaat-Docent aan de Utrechtse Universiteit in de Staatkundige Geschiedenis. In 1909 werd hij Chef van de Provinciale Griffie te Groningen en in 1910 volgde hij Burgemeester Wilkens op als Burgemeester van Veendam. Deze functie bekleedde hij tot 1916, waarop hij naar Den Haag verhuisde en voor het district Winschoten zijn intrede deed in de Tweede Kamer der Staten-Generaal als opvolger van Dr. D. Bos voor de Vrijzinnig Democratische Bond. Hij bleef tot 1922 kamerlid. Vanwege een conflict over de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1922 stapte hij in 1922 uit de VDB, waarna hij van 4 januari 1922 tot 25 juli 1922 nog als eenmansfractie deel uitmaakte van de Tweede Kamer. Hij nam ook nog zelfstandig deel aan de kamerverkiezingen van 1922 maar haalde niet de kiesdeler. Hierna stapte hij over naar de liberale Vrijheidsbond. Van 1927 tot 1939 was hij voor de liberalen lid van de gemeenteraad van Den Haag, de laatste 6 jaar als fractievoorzitter.

Van Beresteyn was historicus. Dankzij hem hebben we nu de Genealogie, de Heraldiek, het Patriciaat en de Ikonographie. Ook de Oudheidkundige Bond, de Monumentenzorg en het Archiefwezen plukten rijke vruchten van de kennis van Van Beresteyn. Aan van Beresteyn dankt Veendam onder meer stichting van de Openbare Leeszaal (1913), een belangrijke herziening van het uitbreidingsplan (1914), de verbouwing van het raadshuis en de aanleg van een zwembad. Ook richtte hij de n.v. Stoomtram Oost-Groningen op, wat een verandering in het streekvervoer teweegbracht.

Eeltjo van Beresteyn overleed in september 1948 op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van een verkeersongeval. Voor zijn verdiensten was hij diverse malen onderscheiden, hij was Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Van Beresteyn was onbuigzaam, dynamisch en bruisend; wanneer hij van een goede zaak overtuigd was, wist hij van geen wijken en zijn doorzettingsvermogen was onbegrensd; tot generlei concessie was hij bereid en alles wat hij op 't hart had werd gezegd, zonder aanzien des persoons - eigenschappen kortom, die weerstand wekken en botsingen onvermijdelijk maken, waar voorzichtigheid en diplomatie geboden is. Het woord ‘compromis’ kende hij niet en aan de wapenspreuk van zijn geslacht - ‘Toujours ou Jamais’ - bleef hij getrouw tot in den dood.