Veenkoloniaal Museum
Museumplein 5
9641 AD Veendam
telefoon: 0598 364224

ING bank: NL68 INGB 0671 7297 13
BIC: INGBNL2A

Wij zijn gehuisvest in Cultuurcentrum vanBeresteyn.

directeur, Hendrik Hachmer - hachmer@veenkoloniaalmuseum.nl
conservator, Elise van Ditmars - vanditmars@veenkoloniaalmuseum.nl
groepsbezoek, Marleen Strikkers - strikkers@veenkoloniaalmuseum.nl
administratie, Erik van der Wal - vdwal@veenkoloniaalmuseum.nl
webmaster, Erik van der Wal - vdwal@veenkoloniaalmuseum.nl
algemeen, info@veenkoloniaalmuseum.nl

Bestuursleden
Voorzitter: Harry Prins
Penningmeester: Jos Kraan
Secretaris: Bé Buining
Lid: Martin van Delden
Lid: Marijke Inklaar

Het bestuur van stichting Veenkoloniaal Museum werkt op vrijwillige basis. De 3 ½ fte van het Veenkoloniaal Museum werken op basis van CAO Welzijn.