Lezingen

Hendrik Hachmer verzorgt al vele jaren lezingen en is een graag geziene gast op de avonden van verschillende verenigingen. Er staan altijd verschillende lezingen op het programma, maar op verzoek passen we de thema's op uw wensen aan. De vijf hoofdlezingen die gegeven worden zijn:

De Geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën

De geschiedenis van de Veenkoloniën valt haast als een puzzel in elkaar. Na de verveners kwamen de landbouwers, middenstanders, binnenschippers, zeelieden, scheepsbouwers en fabrikanten. Een ieder drukte zijn eigen stempel op dit bijzondere gebied. Een geschiedenis van beulen en baggelaars, schippers en scheepsjagers, kiepkerels en kroegen, boeren en fabrikanten.
Een bont gezelschap van ondernemende avonturiers en pioniers.
Een geschiedenis die ook zijn parallellen kent in het aangrenzende
Ostfriesland en Emsland.

Boeren op toegemaakte grond

Boeren op toegemaakte grond

Landbouw domineert nog altijd sterk het Veenkoloniale landschap. Landbouw speelde, nadat het veen was weg gegraven, altijd al een belangrijke rol, maar met de opkomst van strokartonfabrieken en de zetmeelindustrie geraakte alles in een stroomversnelling. Pioniers als K.J. de Vrieze, Geert Veenhuizen multinational Willem Albert Scholten en kartonpionier Elso Free, stonden aan de basis van dit succes, evenals honderden anonieme werkers en werksters.
Het is ook het verhaal van watervervuiling, aardappelschippers en
aardappelrooiers.

Het leven van Kapiteinsvrouwen aan boord

Het verhaal van de 19de eeuwse Veenkoloniale Zeevaart is zeer bijzonder en bij weinigen bekend. Vaak horen we alleen maar over de VOC maar waarom vergeten we zo vaak dat in het midden van de 19de eeuw meer dan 50 % van de Nederlandse vloot uit de Groninger Veenkoloniën kwam. Verbazingwekkend? Maar de bijzondere rol die de kapiteinsvrouwen speelden is zelfs uitzonderlijk. De vrouw stond letterlijk haar mannetje, Een lezing vol met bijzondere verhalen en anekdotes over het leven van vrouwen aan boord.

De Groeten uit Riga, herinneringen aan de Oostzeevaart

RigaDe vaart op de Oostzee speelde een belangrijke rol. Hendrik Hachmer (directeur VM) kon putten uit vele brieven en documenten. Met de groeten uit Riga is niet alleen het verhaal van de Oostzeevaart, maar vooral het verhaal van de mensen op de
schepen. Verhalen van soms volstrekt waanzinnige kapiteins, tot over de oren verliefde zeelieden, zelfbewuste kapiteinsvrouwen, de kinderen aan boord, scheepsbevrachters , Riganappen, toejassen en zilveren Oostzeelepels. De lezing begint met beelden van het Riga van nu. De afgelopen jaren bezocht Hendrik Hachmer verschillende malen de historische binnenstad Riga.

Winkler Prins, de bekende onbekende

Anthony Winkler Prins schreef in Veendam zijn encyclopedie, maar schreef ook daarvoor al tientallen publicaties. Hoe wist deze bijzondere persoon als doopsgezind predikant te Tjalleberd en Veendam zijn beroep te combineren met schrijven, dichten, journalistiek en een gezin? Een lezing waarbij de toehoorders kennis maakt met de vele facetten uit het leven van deze dynamische alleskunner, waarvan velen wel de naam kennen, maar niet zijn achtergrond.

De onkostenvergoeding voor deze lezingen van 2x drie kwartier is € 90,- in de regio Oost Groningen en de aangrenzende plaatsen langs de Drentse Monden. Voor de rest van de drie noordelijke provincies is dit € 100- Overige plaatsen op aanvraag. Dit bedrag is inclusief reiskosten.

Voor de lezingen kunt u contact opnemen met Hendrik Hachmer (directeur), tel. 0598-364223 of per e-mail hachmer@veenkoloniaalmuseum.nl


Werkgroep het verleden in beeld

De werkgroep Het verleden in beeld geeft powerpoint presentaties op locatie, samengesteld uit de fotocollectie van het Veenkoloniaal Museum over de volgende onderwerpen:

Met de snikke door VeendamSnikke veendam

De trekschuit gaat met u een rondvaart maken door het Oosterdiep en het Westerdiep in Veendam en laat beelden zien van markante gebouwen en situaties aan deze route.

Wildervank in beeld
wildervank

Een presentatie met historische beelden over deze plaats.

Te koop
Te koop-rijwielen J.S.Thedinga

Laat U de ontwikkeling zien van de handel en nijverheid rond Veendam van de marskramer en venters naar kleine en grote winkels.

Het bruine goud
Bruine goud-Koffievuurtje

De geschiedenis van de oude Groningse veenkoloniale turfwinning en landbouw.

Oude- en Nieuwe Pekela
Oude Pekela Molen Onrust

Twee presentaties met historische beelden uit deze veenkoloniën.

De presentaties duren ongeveer 90 minuten (inclusief pauze) en worden gegeven door vrijwilligers van het museum. Het tarief is 'onder enveloppe', met een minimum van € 40,-. Presentaties in de avonduren op aanvraag.
Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen met het Veenkoloniaal Museum, Marleen Strikkers, telefoon: 0598 364224, email: strikkers@veenkoloniaalmuseum.nl