Reder van de Familietrouw

Nog geen eeuw gelden was de uitgifte van redercedulen in een schip een bekende manier van financiering binnen de zeevaart. Net zoals nu waren het vaak landrotten die hun zakcenten investeerden in het water. Zo investeerde de bekende Oldambster boerenfamilie Waalkens in meerdere zeeschepen met als thuishaven Oude Pekela, in de hoop op een redelijk rendement van het belegde geld. Een risicovolle belegging, want meer dan eens ging een schip verloren.

Als reder van de Familietrouw investeert u ook geld, niet vanwege geldelijk voordeel, maar vanwege het besef dat het in de vaart houden van één van de oudste schepen in de provincie Groningen geld kost en u uw steentje wilt bijdragen. Een investering van € 25,- per jaar in een 115 jaar oud varend monument en dat willen we graag zo houden. Gelukkig is de in 1894 in Stadskanaal van stapel gelopen Familietrouw opgenomen in het Nationaal Register van Varend Erfgoed. Helaas is dit tot nu toe alleen ‘voor de eer’.
Er valt bij restauratie geen voordeel uit te halen zoals bij een Rijksmonument.
Dankzij particulieren, stichtingen en enkele musea blijft ons Nationaal Varend Erfgoed behouden en daar mogen we in Nederland best trots op zijn.

Reders van de Familietrouw ontvangen jaarlijks het 'Rederbulletin' en twee keer per jaar het Omzien naar het Museum!
Meld u aan op deze pagina:
Reder Familietrouw.
Download hieronder de oude uitgaven als PDF bestand: