Collectie

Bij het Veenkoloniaal Museum maakt u kennis met de geschiedenis van een verrassend stukje Nederland. Wij hebben een aantal vaste exposities, met daarnaast een wisselende agenda. Lees meer over:

industrie

Industrie

De landbouwindustrie, de industrie die landbouwproducten verwerkt werd en wordt in de veenkoloniën gedomineerd door de aardappelzetmeel- en (stro)kartonindustrie. Het Veenkoloniaal Museum beschikt over een model van een strokartonfabriek en een miniatuur kartonbaan.

Scheepvaart

Scheepvaart

De eerste schepen in de Veenkoloniën vervoerden vooral turf. Nadat langs de kanalen lintdorpen ontstonden werd het ladingaanbod steeds diverser. Veendam bezat een eigen zeevaartschool. Een deel van de afschriften van de uitgereikte diploma's wordt altijd nog bewaard in het Veenkoloniaal Museum te Veendam.

vervening

Vervening

Het museum vertelt de geschiedenis van het veengebied van het Bourtanger Moor. Dat strekte zich in de vroege middeleeuwen uit van de stad Groningen tot voorbij Winschoten en van Winschoten tot voorbij Emmen.

beeldbank-groningen

Beeldbank Drenthe en Groningen

Het Veenkoloniaal Museum koesterde al heel lang de wens haar enorme collectie foto’s te digitaliseren en voor een groot publiek op internet toegankelijk te maken. Het museum is sinds 2009 bij zowel de Beeldbank Drenthe als de Beeldbank Groningen aangesloten, omdat er zich foto’s in de museumcollectie bevinden van zowel de Groningse als de Drentse Veenkoloniën.

maritiem-digitaal

Maritiem Digitaal

Maritiem Digitaal is een gezamenlijke database van een aantal belangrijke maritieme musea, waarin gegevens kunnen worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevinden. Niet alle musea hebben hun collectie volledig beschreven waardoor het kan zijn dat u toch niet kunt vinden wat u zoekt. U kunt dan altijd contact opnemen met het betreffende museum.